Miksi huono sisäilma on riski terveydelle?

Yleisesti on havaittu, että altistuminen haitallisille partikkeleille, joita hengitämme ulkoilmasta voi johtaa astmaoireisiin. Samanaikaisesti sisäilman laatu on heikentynyt, vaikka sen puhtaus on vähintään yhtä tärkeää; Monet oleilevat sisätiloissa jopa 90 %:a ajasta. Mikroskooppisen pieniä nanokokoisia hiukkasia pidetään terveydelle erityisen haitallisina, sillä ne kulkeutuvat kaikkialle, myös sisätiloihin ja ilmasta keuhkojen kautta myös verenkiertoomme.

 

Ilman pilaantumisen merkittävimpiä tekijöitä ovat haitalliset, hyvin pienet hiukkaset, jotka syntyvät fossiilisten polttoaineiden (dieselpolttoaineiden) ja puun poltosta. Myös Suomessa, kuten Euroopassa yleisesti, on diesel-autojen osuus henkilöautoista kasvanut 1990-luvulta lähtien.

Ilmanlaatuun vaikuttavat myös kookaammat partikkelit, kuten bakteerit ja erilaiset allergeenit. Valitettavasti emme ole suojattuja näiltä hiukkasilta edes sisätiloissa. Itse asiassa sisäilma voi olla terveydelle haitallisempaa kuin ilma ulkona, koska hyvin pienet hiukkaset kulkeutuvat kaikkialle. Lisäksi rakenteelliset puutteet aiheuttavat kosteusvaurioita, jotka aikaansaavat homekasvua ja muita ongelmia sisäilmaan. Toisin sanoen biologisesti aktiiviset ainesosat ilmassa koostuvat erikokoisista hiukkasista. Jotkut näistä ovat niin pieniä, että ne pääsevät verenkiertoon hengitysteiden kautta ja vaikuttavat epäsuotuisasti immuunijärjestelmäämme. Jos keho altistuu haitallisille aineille toistuvasti eikä pääse elpymään, puhutaan kehon tulehdustilasta, oksidatiivisesta stressistä.

 

Riskitekijä astman ja allergioiden kehittymiselle

 

Lapset, vanhukset ja odottavat äidit ovat erityisen herkkiä ilmansaasteille. Lapsilla varhainen altistuminen haitallisille hiukkasaineille vaikuttaa keuhkojen toimintaan jopa kahdeksan vuotiaaksi ja lisää riskiä sairastua alempien hengitysteiden infektioihin kahteen ikävuoteen saakka. Ruotsissa toteutetussa BAMSE-tutkimuksessa, jossa oli mukana yli 4000 tukholmalaislasta havaittiin, että lapsilla, jotka altistuvat kohonneille tieliikenteen  ilmansaasteille 1. elinvuoden aikana, on korkeampi riski astmaoireisiin ja siitepölylle herkistymiseen neljään ikävuoteen saakka.

(Am J Respir Crit Care Med. 2012 Dec 15;186(12):1286-91, Epidemiology. 2013 Jan;24(1):54-61)

 

Muun muassa näistä syistä on syntynyt tarve kehittää ja hyödyntää uutta teknologiaa kustannustehokkaasti biologisesti aktiivisten hiukkasten määrän vähentämiseksi sisäilmasta ja siten parantaa herkkien yksilöiden elämänlaatua. AirRevivalin kehitystiimille tärkeää on ollut kehittää kustannustehokas tuote, joka sopii kaikkiin sisätiloihin eikä vaadi erityisiä huoltotoimenpiteitä. Lähtökohtaisesti ajatuksena on tuottaa puhtaampaa sisäilmaa ennen kaikkea koteihin, missä kehon oma immuunipuolustus saisi levätä ja hengittää puhtaampaa sisäilmaa jaksaakseen suojautua haitallisia partikkeleita vastaan taas tehokkaammin niissä tiloissa ja ympäristöissä, missä hengitettyyn ilmaan ei voi vaikuttaa.

Please reload

Please reload