Helsingin ilmansaasteet ovat usein peräisin rajan takaa

Erityisen herkkiä ilmansaasteiden terveysvaikutuksille ovat vanhukset, lapset sekä kroonisista sydän- ja hengityselinsairauksista kärsivät. Jo lyhytaikainen altistuminen on haitallista ja voi aiheuttaa herkissä väestöryhmissä oireilua sekä vakavia, jopa kuolemaan johtavia akuutteja sairauskohtauksia. Haitallisinta on kuitenkin pitkäaikainen altistuminen, joka edistää sairauksien syntymistä ja pahentumista.

 

 

 

Ilmansaasteista eniten terveyshaittoja aiheuttavat pienhiukkaset, jotka leviävät laajalti ilmavirtojen mukana, siirtyvät tehokkaasti ulkoilmasta sisäilmaan ja kulkeutuvat hengitettäessä alahengitysteihin asti. Suomessa pienhiukkasten on arvioitu aiheuttavan noin 1800 ennenaikaista kuolemaa vuosittain, vaikka täällä ilmanlaatu on melko hyvä. Tärkeimpiä pienhiukkasten paikallisia lähteitä ovat liikenne ja puun pienpoltto. Lisäksi ilmansaasteiden kaukokulkeutuminen muualta Euroopasta nostaa pitoisuuksia.

 

Pääkaupunkiseudun ilmanlaatua heikentävistä pienhiukkasista pääosa saapuu seudulle Keski- ja Itä-Euroopasta. Etenkin Pietarin ja Viron Narvan energiantuotantolaitosten ilmansaasteiden pienhiukkaset saapuvat helposti Suomeen.

 

Helsingin Seudun Ympäristön mukaan kaupunkirakenteen tiivistäminen uhkaa paikoittain lisätä ilmansaasteiden terveyshaittoja entisestään, mutta ilmanlaadun ongelmia voidaan vähentää kaupunki-, liikenne- ja rakennussuunnittelun avulla.

 

Lähteet: HSY Helsingin Sanomat

Please reload

Please reload