Suomalainen tutkijaryhmä: Pölyn toksisuudella ja sisäilmastoon liitetyn oireilun välillä yhteys

Suomalainen tutkijaryhmä esitti tieteellisessä julkaisussaan (Environmental Research 154, 2017), että pölyn toksisuudella ja sisäilmastoon liitetyn oireilun välillä on yhteys. Ryhmä ehdotti, että sisäilmaongelmaiset rakennukset tulisi seuloa toksisuutta mittaavan testin avulla. Tällaisen tutkimusmenetelmän luotettavuus ja käyttötarkoitus pitäisi kuitenkin vielä selvittää, ennen kuin sen käyttöä voitaisiin yleisesti suositella.

 

 

Rakennuksiin liittyvien oireiden syntyyn vaikuttavat monet seikat; epäpuhtauksien lisäksi ilmanvaihto ja lämpöolosuhteet sekä yksilölliset tekijät. Pölyn toksisuudesta ei voi tehdä suoria johtopäätöksiä sen vaikutuksesta ihmisten terveyteen. Mikrobikasvua ja siihen liittyviä mikrobitoksiineja pidetään kosteusvauriorakennuksissa hengitystieoireiden taustatekijänä, mutta mikrobikasvun ja terveysvaikutusten syy-yhteys on edelleen epävarma.

 

Ohjeita sisäilmaongelmien selvittämiseen:

 

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, Valvira

www.valvira.fi/-/asumisterveysasetuksen-soveltamisoh-1


Ohje työpaikkojen sisäilman ongelmien selvittämiseen, Työterveyslaitos

www.julkari.fi/handle/10024/129932


Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus, Ympäristöministeriö julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/75517

 

Lähde: Työterveyslaitos (https://www.ttl.fi/sisailmaongelmat-eivat-selvia-yhdella-testilla/)

 
 
Please reload

Please reload