Ilmanlaatu ja oksidatiivinen stressi, mitä toteaa AirRevival kehittäjä

Paremman ilmanlaadun vaikutuksia voi parhaiten analysoida tutkimalla sen vaikutuksia terveyteen.  Toistaiseksi lähes kaikki tutkimukset ovat tarkastelleet ilmansaasteiden välistä suhdetta erilaisten riskien lisääntymiseen raskaana olevien, lasten ja ikääntyneiden kohdalla.


Ilmanlaatuun voidaan vaikuttaa hyvin rajallisesti, mikä tekee aiheesta hankalasti tutkittavan. On erittäin vaikeaa toteuttaa ja testata sellaista tekniikkaa, joka toisaalta vähentäisi pienhiukkasia, jotka koostuvat sekä nanokokoisista alle 100 nm (dieselmoottorin tuottamien hiukkasten kokoluokka)  sekä 3-10 μm: n kokoisista (bakteerien ja allergeenien kokoluokka) hiukkasista, ja toisaalta pitää tätä tilannetta yllä 24/7 vuorokaudessa.

 

Oksidatiivinen stressi terminä viittaa siihen, että keho saataisiin toimimaan tehokkaammin sallimalla sille "lomaa". Jos kehon immuunipuolustus saisi elpyä edes osan vuorokaudesta, puolustuskyky toimisi tehokkaammin. Tämä voi olla ratkaisu juuri hengittämämme ilman osalta, vaikka ilmanlaatua ei ole mahdollista kontrolloida aina ja kaikkialla.

Esimerkiksi Tanskassa Steffen Loftin johdolla Kööpenhaminan yliopiston tutkijat selvittivät, mitä tapahtuu, jos korkealaatuista HEPA-suodatintekniikkaa testataan ikäihmisten kotona (makuuhuone, olohuone) sisäilman puhdistamiseksi. Sisäilman sisältämät hiukkaset vähenivät merkittävästi ilmansuodatuksella varustetuissa kodeissa. Lisäksi tutkimuksessa tuli esiin, että ilmanpuhdistinten asennuksen jälkeen, koehenkilöiden verenkierto vilkastui jo 48 tunnin jälkeen, ollen suoraa seurausta pienhiukkasten vähenemisestä ilmassa. Tämä puoltaa sitä seikkaa, että ilmanpuhdistimella olisi suotuisaa vaikutusta kehon oman immuunipuolustuksen toimintaan. Tutkimuksessa havaittu ilmanlaadun ja endoteelien välinen yhteys sai tutkijat toteamaan, että koska sisäilman hiukkaset vaikuttavat endoteelien toimintaan [endoteeli säätelee verisuonten toimintaa ja aineenvaihduntaa] voi puhtaampi sisäilma olla keino vähentää sydän- ja verisuonitautien riskiä.

 

Teksti (tiivistetty ja suomennettu):

 

Karl G Rosén, MD, PhD
Professor

Department of Medical Technology

University of Borås

Borås, Sweden

kg.rosen@neoventor.se

 

Tutkimuslähteitä:

www.thelancet.com/respiratory Published online January 22, 2015 http://dx.doi.org/10.1016/S2213-2600(15)00003-X

Karottki DG, Spilak M, Frederiksen M, et al Indoor and outdoor exposure to ultrafine, fine and microbiologically derived particulate matter related to cardiovascular and respiratory effects in a panel of elderly urban citizens. Int J Environ Res Public Health. 2015 Feb 2;12(2):1667-86

Bräuner E V et al. Indoor Particles Affect Vascular Function in the Aged. An Air Filtration–based Intervention Study. Am J Respir Crit Care Med Vol 177. 419–425, 2008

 

 

Copyright: Neoventor AB

 

 

 

 

Please reload

Please reload